Pravidla, podmínky a program

Dožická traktoriáda je jednodenní terénní závod domácích traktůrků, přibližovadel a traktorů tovární výroby. Závod se jede dvoukolově, přičemž časy z obou kol se sčítají. Při rovnosti výsledného času rozhoduje nejlepší čas z obou kol, dále pak los. Jednotlivé stroje jsou zařazeny do kategorií.
Jízdu může absolvovat vždy jen řidič (spolujezdec není povolen), přičemž závodu se může zůčastnit max.na třech vlastních strojích.

Program

 • Konec registrace a předání startovních čísel 9:00 hod.
 • Poučení startujících, seznámení s tratí 9:30 hod.
 • Start 1.kola 10:30 hod.
 • Start 2.kola 13:00 hod.
 • Vyhlášení výsledků 15:30 hod.

Základní podmínky účasti

 • Věk 18 let.
 • Platný řidičský průkaz.
 • Způsobilost k právním úkonům.
 • Podepsání prohlášení startujícího.

Bezpečnostní pravidla

Dožická traktoriáda je pořádána především pro předvedení doma postavených strojů,  jezdeckého umění startujících a pobavení diváků. Nejdůležitější podmínkou je však zajištění bezpečnosti jak startujících tak i diváků. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat níže uvedená pravidla.

Bezpečnostní pravidla pro startující:
 • účast v závodě je dobrovolná a může se ho účastnit pouze osoba starší 18-ti let s platným řidičským průkazem, která podepíše prohlášení startujícího,
 • pro všechny startující je bez výjimky stanoven přísný zákaz požívání alkoholických nápojů před a v průběhu celého závodu,
 • za všech okolností jednat tak, aby v žádném případě nedošlo k újmě na zdraví nebo na majetku svém nebo třetí osoby,
 • při přesunech strojů na start a zpět do depa jet zvlášť obezřetně – projíždí se prostorem přístupným divákům,
 • věnovat zvýšenou pozornost divákům - dětem, vzhledem k jejich nepředvídatelnému chování, a své jednání přizpůsobit tak, aby bylo ochráněno zdraví a majetek jak diváků tak i ostatních startujících a pořadatelů,
 • při samotné jízdě přizpůsobit rychlost jednak stavu a konstrukci stroje a jednak stavu a členitosti trati tak, aby v žádném případě neopustil vytýčenou trať, nepoškodil svůj stroj a především, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku svém nebo třetích osob,
 • bezpodmínečně uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících,
 • použít ochranné a bezpečnostní prostředky, vyžaduje-li to stav nebo konstrukce jeho stroje, a to zejména k ochraně vlastního zdraví přičemž ochraná přilba je povinná,
 • při jízdě do depa a v depu jet se zvýšenou opatrností především s ohledem na diváky a ostatní startující,
 • za všech okolností dbát na bezpečnost,
 • zbezpečit stroj proti samovolnému pohybu,
 • zajistit, aby nedošlo k úniku ropných látek a znečištění životního prostředí,
 • zajistit si svůj majetek - pořadatel neodpovídá za případnou ztrátu či odcizení,
Bezpečnostní pravidla pro diváky:
 • diváci se mohou pohybovat pouze v prostoru pro diváky,
 • divákům je zakázáno vstupovat do vyznačené závodní trati a na přilehlé pole nad závodní tratí,
 • v prostoru depa závodních strojů je každý povinen být zvlášť obezřetný vzhledem k příjezdům a odjezdům závodních strojů,
 • v celém areálu závodiště je každý povinen se chovat a pohybovat se zvýšenou opatrností především s ohledem na bezpečnost svou a v případě rodičů na bezpečnost jejich dětí, a uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících,
 • řídit se pokyny pořadatelů,

Generální partner:
John Deere
StromPraha a.s.
Partneři:
Unibrick - stavebniny Nepomuk, kompletní sortiment stavebnin sedm dní v týdnu!
SporkNeT s.r.o. - spolehlivé vysokorychlostní připojení k internetu
Klaus Timber a.s. - dřevařská výrobní společnost
Pneu Duchek Havel s.r.o., kompletní služby pro osobní i nákladní vozidla a stavební stroje.
Toyota Dajbych - Plzeň
Toyota Dajbych - Plzeň
HS Auto Staněk, s.r.o. 
Předváděcí vozy Renault, Nissan, Audi a Volkswagen širokého výběru, ojetá auta se smluvní zárukou, jsme autorizovaný dealer Renault, provádíme kompletní značkový servis.
Předváděcí vozy HS Auto. Předváděcí vozy Renault, Volkswagen, Audi a Nissan v záruce výrobce.
Vozy s pohonem všech kol 4x4 a vozy SUV.
Fototrade - profesionílní fototechnika a tisk
Penta - internetový obchod s elektronikou
Silnice Nepomuk
Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s.
Obec Mladý Smolivec
Mediální partneři:
Blovský.cz - internetová řešení, grafika
ROCK RÁDIO
Kiss rádio
Český rozhlas Plzeň
FILMpro
AgroSeznam
Nika-TV
Nepomucké noviny
www.nepomuk.cz
www.nepomucko.cz